പേജുകള്‍‌

ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 30, 2010

രാജ്യാവകാശികൾക്ക്‌!

ഇറ്റിവീഴുന്ന കണ്ണീരിൻ
ഉപ്പലിച്ചൊന്നെടുത്തു ഞാൻ
ചുറ്റും കാണുന്ന ദീനർ തൻ
ജീവിതത്തിൽ പകർന്നു ഞാൻ!

നിന്റെ കൈകൾ എണ്ണിമാറ്റും,
കോടിയിൽ ലയിച്ചതാം,
ഒട്ടിയ വയർ രോദനത്തെ,
ഒട്ടു നേരം കാണുക.

ഒട്ടുമേ കുലുക്കമില്ലാതൊ-
ട്ടമർന്ന സിംഹാസനം
അടിയൊഴുക്കിൽ ഇളകിയാടി
വീണിടും ഭയക്കണം.

അരാജകത്വം പേറുമാ പഥ,
സഞ്ചയത്തിൽ രമിക്കണോ,
ദുഷ്ടശക്തികൾ രാക്ഷസന്മാർ-
ക്കൊത്തു ഭരണം നീക്കണോ?

സിംഹമായി അലറിടേണ്ടവർ
മൂഷികത്തെ ഭയക്കുകിൽ
കൂട്ടിലുള്ളൊരു കാഴ്ച വസ്തുവായ്‌
ശിഷ്ടകാലം മാറിടും.

നാട്യമൊക്കെയഴിച്ചു കാണുക,
നാട്യശാസ്ത്ര വിശാരദാ,
നാട്യമില്ലാ ജീവിതത്തിൽ
പച്ചയായ്‌ അലിയുക


ശക്തിയൂർന്നവരൊത്തു ചേർന്നോ-
ന്നൊത്തു കൈകളുയർത്തിയാൽ
നിന്റെ കോട്ടും ഭരണയന്ത്ര
ശക്തിയും ക്ഷയിച്ചിടും.

ഇറ്റിവീഴുന്ന കണ്ണീരിൻ
ഉപ്പലിച്ചൊന്നെടുത്തു ഞാൻ
ചുറ്റും കാണുന്ന ദീനർ തൻ
ജീവിതത്തിൽ പകർന്നു ഞാൻ!

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. നാട്യമൊക്കെയഴിച്ചു കാണുക,
  നാട്യശാസ്ത്ര വിശാരദാ,
  നാട്യമില്ലാ ജീവിതത്തിൽ
  പച്ചയായ്‌ അലിയുക
  nalla varikal ...ishtamaayi ..Thanks

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി.ശ്രീ രമേശ്‌അരൂര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ