പേജുകള്‍‌

തിങ്കളാഴ്‌ച, നവംബർ 08, 2010

കാക്കയുടെ ചിന്തകൾ..(21)

കാക്ക അന്ന് ചെറുമീനുമായാണ്‌ കൂട്ടിലേക്ക്‌ വന്നത്‌..
"എനിക്ക്‌, എനിക്ക്‌!" കാ.. കാ.. എന്ന് കാറി വിളിച്ച്‌ കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾ!
അവരെ നോക്കി കാക്ക ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു.. ഒരു ക്വിസ്സ്‌ മത്സരം!..
'...ശരിയുത്തരമെങ്കിൽ ഈ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക്‌! തെറ്റെങ്കിൽ ഈ മീൻ ഞാൻ തിന്നും!"- കാക്ക!
കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു... ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു!
" പിശാചല്ല.. ദൈവമല്ല,
  മനുഷ്യനല്ല, മൃഗമല്ല!
  പുതുതായി പിറന്ന
  ആ സ്പീഷിസിന്റെ പേരെന്ത്‌?"

അവർ മുഖത്തോട്‌ മുഖം നോക്കി..
"കൂടിയാലോചിച്ച്‌ ഉത്തരം പറയാം!"- കാക്ക ഇളവ്‌ അനുവദിച്ചു..

ഒന്നിച്ചവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു " എന്തു വന്നാലും പ്രതികരിക്കാത്ത ജനം!"
" മിടുക്കന്മാർ!"- കാക്ക മീൻ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്‌ വീതിച്ചു കൊടുത്തു!
" കി..കി..കി..." എന്നവർ സ്വയം അഭിനന്ദിച്ചു ജയ്‌ വിളിച്ചു!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ