പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 06, 2010

രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതി!

ആടിനെ പട്ടിയാക്കി,
കുരുടനെ പൊട്ടനാക്കി,
പൊട്ടനെ കൂനനാക്കി,
കൂനനെ കുരുടനാക്കി,
പണം കണ്ടാലാർത്തി മൂക്കും,
വേശ്യയെ പോൽ,
ആളെ മാറ്റിയും,
സഖ്യം മാറിയും,
വാങ്ങിയും കൊടുത്തും,
മാറി മാറി അവർ ഭരിച്ചു!
മാറി മാറി നമ്മൾ,
ജയ്‌ വിളിച്ചു!
പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ,
തെറിവിളിച്ച്‌,
അന്ധകാരത്തിൽ,
തേൻ കുടത്തിൽ കൈയ്യിട്ട്‌,
തോളോട്‌ തോളുരുമി അവരും,
വെറുത്തും,കുത്തിയും,
 ചത്തും നമ്മളും!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ