പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 06, 2010

ജന സംരക്ഷകർ!

വികാരം വിടനാക്കിയ,
വികാരി വിരുതനായി!
നാരിയെ പൂജ ചെയ്ത്‌,
പൂജാരി പൂജ്യമായി,
കള്ളത്തരം കൺ കൊണ്ട,
മൗലവി മണവാളനായി!

അധികാരം പങ്കിട്ട്‌,
കലിയുഗത്തിലെ,
അരങ്ങു വാഴും,
അധർമ്മ ചിന്തകരാം,
രാജാക്കൾ!
അടുത്ത കിരീടാവകാശികൾ!

പാവങ്ങളെ കൊന്ന്,
പരാതിക്കാരെ ഒതുക്കി,
ആർത്തട്ടഹസിച്ച്‌,
വീതം വെപ്പ്‌!

ധർമ്മമെത്‌?
അധർമ്മമേത്‌?
വിയർത്തു കുഴഞ്ഞ്‌,
നശിച്ച്‌ നാറാണക്കല്ലെടുത്ത്‌,
വംശമറ്റ ധർമ്മ ചിന്തകർ!
പാവം ജനങ്ങൾ!
ഒന്നു കൺ തുറന്ന്
ഒന്നു ശബ്ദിച്ച്‌,
നാവു കുഴഞ്ഞു,
പിന്നെ മണ്ണടിഞ്ഞു!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ