പേജുകള്‍‌

വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 05, 2010

ഗന്ധർവ്വൻ!

ഗാനം മനോജ്ഞമാക്കി,
ലയിച്ചു പാടുന്ന,
ഗന്ധർവ്വൻ!
രക്തം കറന്നൂറ്റിയിട്ടും
മതിവരാത്ത,
ആനന്ദനിർവൃതി!
ആസ്വാദകനല്ലാത്ത
പ്രേക്ഷകന്റെ,
അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിലെ,
ആദരിക്കാത്തഒരടി!
പത്രത്തിൽ,
സ്ഥാനമാകാതെ,
ഒരുറക്കം,
രണ്ടിടങ്ങളിൽ!
രക്തസാക്ഷിയാം
കൊതുകു ഗന്ധർവ്വനെൻ,
പ്രണാമം!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ