പേജുകള്‍‌

വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 05, 2010

എൻ ചിന്തയിലെ ചീന്ത്‌!

പണം വേണം,
പ്രണാമം!
കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ
കൈകളിൽ,
വിലങ്ങിട്ടും!

പ്രശസ്തി വേണം!
പ്രധാനം!
പൊതിഞ്ഞു രക്ഷിച്ച,
ചിറകുകൾ,
അരിഞ്ഞെറിഞ്ഞും!

മൂല്ല്യമില്ലാത്ത,
ഉപദേശം,
തട്ടിൻ പുറം
തൂത്തുവാരാൻ!

തിരിച്ചറിയാത്ത,
ചതികളിൽ,
നെടുവീർപ്പിന്റെ
സ്ഥാനം വെറും
ചവറ്റു കൊട്ട!

അഭിനന്ദിച്ച്‌,
സ്വയം തെറി പറഞ്ഞ്‌,
കാലം കഴിക്കാം!
യുഗമൊന്നസ്ഥമിക്കട്ടേ!

പുശ്ചിച്ചു തള്ളേണ്ട
കലികാല വിശ്വാസം!
ശാപം സുനാമിയാകുമത്രേ!
"അങ്ങനെ ഭവിക്കരുതേ!"
അന്ധവിശ്വാസിയായ ഞാൻ,
നൊന്തുപ്രാർത്ഥിച്ചു!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ