പേജുകള്‍‌

ബുധനാഴ്‌ച, നവംബർ 10, 2010

സഭ്യത!

ജട്ടിയിട്ട്‌,
ബനിയനിട്ട്‌,
ഷർട്ടിട്ട്‌,
പാന്റിട്ട്‌,
ബെൽട്ടിട്ട്‌,
വയറു മുറുക്കി,
ടൈ കെട്ടി,
ചങ്കു മുറുക്കി,
ഞരമ്പ്‌ മുറുക്കി,
അറ്റൻഷനായി.
ഷൂസിട്ട്‌,
കാലുമുറുക്കി,
കോട്ടിട്ട്‌,
പ്രതാപിയായി.!

മിണ്ടാതെ,
ഇടംവലം നോക്കാതെ,
ശ്വാസം വിടാതെ,
പല്ലുകാട്ടാതെ,
പുഞ്ചിരിക്കാതെ,
വിതുമ്പാതെ,
കണ്ണീർ വീഴ്ത്താതെ,
തുമ്മാതെ,
ചുമയ്ക്കാതെ,
ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാതെ,
സംസ്കാരം വിഴുങ്ങി,
പ്രതിമയായി,
ചത്തൊടുങ്ങി!
 
പൗഡറിട്ട്‌,
മെയ്ക്കപ്പിട്ട്‌,
സെന്റ്‌ പൂശി,
പരിമളം പരത്തി,
വിളങ്ങും ശരീരം!

നാറാതെ,
നാറ്റാതെ,
മിണ്ടാതെ,
വിതുമ്പാതെ,
ഒച്ചവെക്കാതെ,
ശ്വാസം വിടാതെ,
പെട്ടിയിലെടുത്ത്‌,
ചുടുകാട്ടിലേക്ക്‌!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ