പേജുകള്‍‌

വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 11, 2010

ചില ചിന്തകൾ!

ചിഹ്നം!
രൂപയ്ക്ക്‌,
ചോദ്യമായ്‌,
അടിപതറി,
അടിമപ്പെട്ട്‌,
ചുളിവായി,
ചിഹ്നമായ്‌,
സമൂഹത്തിൽ,
അവൾ മയങ്ങി!
 
വിത!
വിതച്ചു വളർന്ന
വരിനെല്ലും,
വിതയ്ക്കാതെ,
വളർന്ന വരിനെല്ലും!

വിതച്ചത്‌ കൊയ്തും,
കൊയ്തത്‌ വിറ്റും,
വിറ്റതു വാങ്ങിയും
പാർട്ടി പിളർന്നു,
വളർന്നു തളർന്നു!

സംഘടന

സംഘടിച്ച്‌,
ശക്തരായി,
വിഘടിച്ച്‌,
വില്ലന്മാരായ്‌!
പരസ്പരം,
ചെളിയെറിഞ്ഞ്‌,
കൊണ്ടും കൊടുത്തും!
ചോദിച്ചും,
ഉത്തരിച്ചും!
 
സമൂഹം!
പ്രാന്തു കണ്ടോടിയടുത്ത്‌,
പ്രോൽസാഹനം!
ചതിവു പറ്റി,
ചതഞ്ഞ്‌,
എരിവു കേറി,
എരിഞ്ഞ്‌,
ഭരണിപ്പാട്ട്‌
കലാകാരന്മാർ!

പുഞ്ചിരിച്ച്‌,
കൈയ്യടിച്ച്‌,
സങ്കടപ്പെട്ട്‌,
ആശ്ചര്യപ്പെട്ട്‌,
ആർമ്മാദിച്ച,
പ്രേക്ഷക ഹൃദയം,
തിരശ്ശില കണ്ട്‌,
ഹൃദയം തകർന്ന്,
അകത്തളത്തിലേക്ക്‌!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ