പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 02, 2011

വിപ്ലവം!

വിപ്ലവത്തിൽ പെട്ട്‌ പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞ്‌ മരിച്ചത്‌ വാൽ!..

രക്ഷപ്പെട്ടത്‌ രാഷ്ട്രീയമറിയുന്ന വാലു മുറിച്ചിട്ട പല്ലി!..എത്രയെത്ര വാലുകൾ പിടഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു.!

എത്രയെത്ര പല്ലികൾ തലനാരിഴയ്ക്ക്‌ രക്ഷപ്പെട്ട്‌, കഴിഞ്ഞ കാലം മറന്ന്, ജീവനു വേണ്ടി പിടയുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ക്ഷേമനിധികളെ പാത്തുപതുങ്ങി ആർത്തിയോടെ,ആവേശത്തോടെ, നീളൻ നാവു നീട്ടി വളഞ്ഞു പിടിച്ച്‌ തിന്നു.!

ഒടുവിൽ അന്ധനായ വവ്വാലിന്റെ ചിലവിൽ ടിക്കെറ്റെടുക്കാത്ത ഗഗന സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഒടുക്കം നിർവ്വാണം!

റീത്ത്‌ വെക്കേണ്ടത്‌ പല്ലിക്കോ,വാലിനോ, ക്ഷേമനിധിക്കോ, വവ്വാലിനോ എന്നറിയാത്ത ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ  വാലു മുറിച്ചിട്ട്‌, ക്ഷേമനിധികളെ ബലാൽക്കാരേണ ഭോജിച്ച്‌ തലമുറകൾ.!