പേജുകള്‍‌

വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 04, 2010

നേതാവ്‌!

വിളിച്ച സദ്യയ്ക്ക്‌,
ഇലയിട്ട്‌ ഇരുന്നും,
വിളിക്കാത്ത സദ്യയ്ക്ക്‌,
വിളമ്പിക്കഴിച്ചും,
കൊണ്ടും കൊടുത്തും
കഴിവു തെളിയിച്ച,
പട നായകർ!

കാപട്യമില്ലത്രെ!
കോപമുണ്ടോ,
കൊഴുപ്പുണ്ടോ?,
ശരീരമെലിച്ചിലുണ്ടോ?
വർണ്ണം മാറാൻ
കഴിവുണ്ടോ?
സംശയം!

പാശ്ചാത്യ പുരാണം
അൽഷിമേഷ്യസ്‌!
പൗരസ്ത്യ പുരാണം
ഓന്തിൻ മറവി!
രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ,
കഴുത്തിൽ തൂക്കി,
ജനം വലിഞ്ഞു!

കാപട്യം തീരെയില്ലാതെ
പുറത്തേക്കുന്തിയ
കുംഭകൾക്ക്‌,
എന്നും പദയാത്ര,
പുണ്യമായെങ്കിൽ!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ