പേജുകള്‍‌

ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 09, 2010

ഒബാമയും ഔട്ട്‌ സോഴ്സും!

കൈവെള്ളയിലൊതുക്കാമിനി,
ഒബാമാ പ്ലാറ്റർ,
ഛർദ്ദിച്ചും,
ദഹിപ്പിച്ചും,
തുപ്പിയും,
തിന്നും!
ആഹാ!

കൈവെള്ളയിലൊതുങ്ങീല,
ഒബാമ ഫ്ലാറ്റായ്‌,
സ്നേഹിച്ചും,
തുള്ളിയും,
ചാടിയും,
ഓടിയും,
ഐ.ടി.
സ്വാഹ!

--------------
N.B: ഒബാമാ പ്ലാറ്റർ -സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകാർ ഒബാമ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കടൽ വിഭവങ്ങൾ ചേർത്ത ആഹാരം!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: