പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 06, 2010

ബോട്ടും ജലയാന വകുപ്പും!

അന്നൊരു നാൾ,
ബോട്ടു ജെട്ടിയിലേക്ക്‌!
ബോട്ടുകൾ കരയ്ക്കണഞ്ഞ്‌
സത്യാഗ്രഹം!

വാപൊളിച്ച പാവത്താന്മാർ!
അറിയുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത്‌,
കൈമലർത്തിയ ടെക്നീഷ്യന്റെ,
സത്യ പ്രസ്ഥാവന!
"അറിയാത്ത അറ്റകുറ്റപ്പണി!"

ദിനംഓടിയാൽ നഷ്ടം,
രൂപ അഞ്ഞൂറ്‌ !
ഓടിയില്ലേങ്കിലോ,
ലാഭം അഞ്ഞൂറ്‌!

ബോട്ട്‌ ജോലിക്കാരുടെ കണക്ക്‌!
ലാഭം കേട്ട്‌ മിഴിച്ചു നിന്ന്,
നഷ്ടം കേട്ട്‌ തരിച്ചു നിന്ന്!
ബോട്ടു നോക്കിയിരുന്നു..

ശമ്പളം വാങ്ങി,
ശീട്ടു കളിച്ച്‌,
സർക്കാർ ഖജാന രക്ഷിക്കും,
പാവം ജോലിക്കാർ!

അഭിനന്ദിച്ച്‌,
അഭിനന്ദിച്ച്‌,
മനുഷ്യന്റെ മതി കെട്ടു!

" ബോട്ടിൽ കയറാം!
സഞ്ചരിക്കാം!
കാറ്റു കൊണ്ട്‌
കക്കൂസിൽ പോകാം!"
ഉൽഘാടകൻ,
അനശ്വരനാം നായനാരുടെ,
നർമ്മ വാക്കുകൾ!
വാക്ക്‌ കേട്ട്‌ ഭ്രമിച്ച,
തീരവാസികൾ!
ഇനിയവർ?
കാറ്റുകൊള്ളാതെ...!!
ഓർക്കുമ്പോൾ പേടി!
തിരിഞ്ഞു നടന്നു!

പഴയ സർക്കാർ വീണു,
പുതിയ സർക്കാർ വന്നു,
പിന്നേം കേട്ടു കിംവദന്തി,
"ബോട്ട്‌ ഓടുന്നത്രേ!"

ഇനി പുതിയ സർക്കാർ വരും,
പഴയ സർക്കാർ വീഴും!
"ബോട്ട്‌?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ