പേജുകള്‍‌

വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 05, 2010

അവനും അവളും

അമിതത്തം ശീലിച്ച്‌,
മിതത്വമായി,
തത്വമായി,
ഉപദേശമായി
പഞ്ചാരരോഗിയായ്‌,
അയാളിരുന്നു,

തത്വ ചിന്തയിൽ,
ഉന്മത്തയായി,
തലയ്ക്ക്‌
കൈകൊടുത്ത്‌,
അവളും!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ