പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 06, 2010

ഒറ്റപ്പെടുന്നവർ!

വിയർപ്പിനു വിലയുണ്ട്‌,
ഉയിർപ്പിനും!
ഫിനിക്സ്‌ പക്ഷിയായ്‌,
ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക!
മന്ത്രിച്ച മനസ്സിന്‌,
നന്ദിയർപ്പിച്ച്‌,
സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു!
 
ഭരണയന്ത്രത്തിന്‌,
മുളയാണി!
കൊല്ലന്റെ കൊലച്ചതി!

ചൂണ്ടിയ കൈകൾ,
വിലങ്ങു വെക്കാനുത്തരവ്‌!
രാജാവും, കൊള്ളക്കാരനും!
സന്ധിചെയ്ത ഭരണം!

കൺ കുളിർക്കെ കണ്ട്‌,
കാതു കുളിർക്കെ കേട്ട്‌,
മനോ വിഭ്രാന്തി വന്ന്,
ഒതുങ്ങിക്കൂടി!

ഒറ്റിയ ഒറ്റുകാരെ തപ്പി,
ഒറ്റപ്പെട്ട്‌!
തപ്പിയ കൊള്ളക്കാരെ കണ്ട്‌,
വിശ്വാസം തകർന്ന്,
ഞെട്ടിത്തെറിയും,
പൊട്ടിത്തെറിയും,
മനസ്സിൻ കാരഗൃഹത്തിലടച്ച്‌,
മന്ത്രിച്ച മനസ്സിനെ,
ശകാരിച്ചും, ശപിച്ചും!
തിരിഞ്ഞു നടന്നു!
ഇനി വാനപ്രസ്ഥം!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ