പേജുകള്‍‌

വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 12, 2010

അവസ്ഥാന്തരം!

സമൂഹം അയാളെ സ്നേഹിച്ച്‌, സ്നേഹിച്ച്‌,സ്നേഹത്തോടെ അയാളോട്‌ നേതാവായി നയിക്കാൻ പറഞ്ഞു..

അയാൾ അഹങ്കരിച്ച്‌, അഹങ്കരിച്ച്‌ മൃഗമായി സമൂഹത്തോട്‌ കീഴടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ