പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 20, 2010

നഷ്ടപ്പെടുവാനില്ലൊന്നും!

അവനെ അവനാക്കിയ സമൂഹത്തെ സമ്പന്നനായ അവന്‌ പരിഹാസമായിരുന്നു.. തിരിഞ്ഞു നിന്നു കാർക്കിച്ചു!


എന്നെ ഞാനാക്കിയ സമൂഹത്തെ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക്‌ സ്നേഹമായിരുന്നു കെട്ടിപ്പിടിച്ച്‌ ഉമ്മ വെച്ചു!

രണ്ടിനും ഒരേ ഒരു ഉത്തരമായി സമൂഹം നെടുവീർപ്പിട്ടു!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ