പേജുകള്‍‌

വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 04, 2010

ഇരുളും വെളിച്ചവും!

ചുറ്റും കണ്ണിറുക്കി
കുശു കുശുപ്പ്‌!
രക്ഷകരായ ശിക്ഷകരുടെ
ചതികൾ,
കള്ളക്കുഴികൾ!

കണ്ണൊന്നടച്ചു,
കൺപീലികളിൽ അശ്രു!
കാതൊന്നടച്ചു,
കാതുകളിൽ ഉച്ഛിഷ്ട-
പ്രകമ്പനം!

മൂക്ക്‌ ചീറ്റി,
പിഴിഞ്ഞെറിഞ്ഞു,
"നിന്നെ നീയ്യാക്കിയത്‌ നീ‌!"
ചിന്തകൾക്ക്‌ മിഴിവേകി,
കൺതുറന്നയാളുണർന്നു!

"ഛേ നശിപ്പിച്ചു!"
കൂട്ടം കൂടി രസിച്ചവർ,
മാളത്തിലേക്ക്‌!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ