പേജുകള്‍‌

വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 05, 2010

രക്ത രക്ഷസ്സ്‌!

രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ,
പ്രത്യക്ഷയായുറഞ്ഞ്‌,
ഞരമ്പുകളിൽ,
ചുണ്ടമർത്തി,
നിണമൂറ്റിക്കുടിച്ചും,
രക്തക്കറ പൂണ്ട,
ദന്തം തുടച്ചും,
അപ്രത്യക്ഷയായകലുന്ന,
രക്ത രക്ഷസ്സ്‌!

നിദ്രാഭംഗത്തിൽ,
സഹികെട്ട മാന്ത്രികൻ!
പുണ്യാത്മാക്കളുടെ,
അനുഗ്രഹാശിസ്സോടെ,
ഏതോ പുണ്യാത്മാവിൻ,
ഘോരതപസ്സിൽ,
മനസ്സിലൂർന്നുയിർ കൊണ്ട-
മന്ത്രജലം!
ഘോരമന്ത്രങ്ങൾ,
ഉരുക്കഴിച്ച്‌,
ഉറഞ്ഞ്‌ തെളിച്ച്‌,
ആവാഹനം!

നിർവ്വികാരത,
സാക്ഷിയാക്കി,
മൂട്ടയുടെ ആത്മാവും
ശാപമോക്ഷമായ്‌
അനശ്വരതയിലേക്ക്‌!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ