പേജുകള്‍‌

വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 11, 2010

കാക്കയുടെ ചിന്തകൾ..(22)

"ദു:ഖങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടന്ന് നാശമാവാതിരിക്കാൻ, അവ നിന്റെ ജീവിതത്തെ തകർക്കാതിരിക്കാൻ, നിന്റെ ദു:ഖ ങ്ങൾ എന്നോടു പറയുക!" - അയാളുടെ സൗമ്യമായ ഉപദേശം!

അവൾ ദു:ഖ ങ്ങളെല്ലാം അയാളോട്‌ തുറന്നു പറഞ്ഞു.. അയാൾ അവൾക്കൊപ്പം പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞ്‌ സമാധാനിപ്പിച്ചു ഉപദേശം കൊടുത്തു..

അവൾ സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾ പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിച്ച്‌ ആസ്വദിച്ചു.
"നിന്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം എന്നോട്‌ പങ്കുവെക്കുക!.". വീണ്ടും അയാളുടെ ഉപദേശം!
അവൾ പെട്ടിയും കിടക്കയുമായി വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനെത്തി..

എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പങ്കുവെച്ച ശേഷം ഒരു നാൾ അയാൾ പറഞ്ഞു.." വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം മാറിയല്ലോ?.. ഇനി സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോകുക..!"

അവൾക്ക്‌ പോകാൻ മനസ്സില്ല്ലായിരുന്നു.. ! അയാളവളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ... പങ്കുവെച്ച വിഷമങ്ങളെല്ലാം റോഡിലേക്കു വാരിയെറിഞ്ഞു പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു..
വിഴുപ്പുഭാണ്ഡം ചുമന്ന് .. പൊട്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ്‌ അവൾ മെല്ലെ നീങ്ങി!
..കാ..കാ... എന്ന് കരഞ്ഞു വിളിച്ച്‌ കാക്ക കാക്കകളെ വരുത്തി..പറഞ്ഞു.. കണ്ടോ? .. കണ്ടോ?..
"വിഴുപ്പുകൾ ആരും ചുമയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല.. കാര്യമില്ലാതെ വിഷമങ്ങളും!..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ