പേജുകള്‍‌

ബുധനാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 01, 2010

കഴുതയുടെ ഒസ്യത്ത്‌!

യജമാനന്റെ ചാക്കു ചുമക്കാനുള്ള അവകാശം!
ഉപ്പു ചുമന്നാൽ തോടിൽ കിടക്കാനുള്ള അവകാശം!
ബുദ്ധിയില്ലാത്തോനെന്ന പരിഹാസത്തിന്റെ അവകാശം!
തല്ലും കുത്തും കൊണ്ടാലും യജമാനനെ സേവിക്കാനുള്ള അവകാശം!
വിഷമത്തിൽ വികാരത്തോടെ യജമാനനെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന കരച്ചിലിനുള്ള അവകാശം!      
എല്ലാം കേട്ടും,കൊണ്ടും, കണ്ടും,അറിഞ്ഞും, കേട്ടില്ല,കൊണ്ടില്ല, കണ്ടില്ല,അറിഞ്ഞില്ല, പറഞ്ഞില്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ വേച്ച്‌ വേച്ച്‌ നടക്കാനുള്ള അവകാശം!  
 
പ്രീയപ്പെട്ട പ്രബുദ്ധരായ വോട്ടർമാരേ നിങ്ങൾക്ക്‌ പൂർണ്ണമായും വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു!..

ഒസ്യത്ത്‌ കേട്ട സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പോളിംഗ്‌ ബൂത്തിലേക്ക്‌ വേച്ച്‌,വേച്ച്‌ നടന്നു..

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: