പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 08, 2010

പൊയ്മുഖം:-

സാത്താന്റെ വോട്ടു യാചിച്ച്‌,
സാത്താന്റെ ചോറു തിന്ന്,
സാത്താന്റെ തോളത്തിരുന്ന്,
സാത്താനെ കൊഞ്ചിച്ച്‌,
മന്ത്രിയായി കാലം കഴിക്കണം.
വിജയിപ്പിച്ച ജനത്തിന്‌,
ഏമാന്റെ സമ്മാനം,
കൊറിക്കുമ്പോൾ തെറിച്ചു വീഴും കടല,
തൃപ്തി പെട്ട്‌ ജയ്‌ വിളിച്ചോളൂം!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ