പേജുകള്‍‌

ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 17, 2010

സിംഹാസനത്തിലെ നീതി!

നിന്റെ ആമാശയത്തിനു
എന്റെ വിശപ്പിനെ
ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല,
അതിനാൽ എന്റെ വിശപ്പിനെ,
ശമിപ്പിക്കാൻ
എന്റെ ആമാശയത്തിനു,
ഭക്ഷണം കൊടുത്ത്‌,
നിന്റെ ആമാശയത്തെ,
പട്ടിണിക്കിട്ടു കൊല്ലും ഞാൻ!
അധികാരി വർഗ്ഗത്തിൻ,
അധികപ്രസംഗത്തിൽ,
വേച്ച്‌ വേച്ച്‌ ജനം നടന്നു.
ഏമ്പക്കമിട്ടധികാരിയും!
അപ്പോൾ ഒരു തീർപ്പായി!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ