പേജുകള്‍‌

ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 17, 2010

വിഷമ വൃത്തം!

"കരയുന്നോ?"
കരയാൻ മാത്രമെന്തുണ്ടായി?
" ചിരിക്കുന്നോ?"
"ചിരിക്കാൻ മാത്രമെന്തുണ്ടായി?"
"മിണ്ടാതിരിക്കുന്നോ?"
"തന്റെ വീർത്തമുഖം കാണാൻ മാത്രം ഞാനെന്തു തെറ്റു നിന്നോട്‌ ചെയ്തു!"
ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാക്കാൻ പറ്റാത്ത അയാളെ സഹിച്ച്‌ സഹിച്ച്‌ ഒടുവിൽ അവൾ പരിഭ്രമിച്ചു നിലവിളിച്ചു!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ