പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 14, 2010

ചരിത്രം!

ഓർക്കുന്നു മലയുടെ കീഴ്‌വാരത്ത്‌ ഒരു ബോർഡുണ്ടായിരുന്നു..

"സൂക്ഷിക്കണം വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ട്‌! .. വന്യമൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുത്‌!"

ഓർക്കുന്നു കുറച്ചു ദൂരെയായി മറ്റൊരു ബോർഡുണ്ടായിരുന്നു

"സൂക്ഷിക്കുക .. ചെങ്കുത്തായ പാത!"

ഓർക്കുന്നു വീണ്ടും പണ്ടു കണ്ട മറ്റൊരു ബോർഡ്‌‌:

"സൂക്ഷിക്കണം... വളവുണ്ട്‌!"

ഇന്നലെ ആ സ്ഥലത്ത്‌ ഒരു ബോർഡേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ..ആ ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ

"ചരിത്രം.. ഇവിടെ ഒരു മലയുണ്ടായിരുന്നു!മലയിൽ കിളികളും മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു..ശാപം കൊണ്ട അവരെ നാട്ടു രാജാക്കന്മാർ  ചുട്ടു തിന്നു..മലയെ സമതലമാക്കി!"
ഇന്നത്തെ  മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ആ ബോർഡും ഒഴുകിപ്പോയി!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ