പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 22, 2010

ഇപ്പോഴും അയിത്തമുണ്ട്‌!

മണ്ണുവാരി രുചിയോടെ ചവച്ച്‌,
വിശപ്പകറ്റും ആദിവാസി!
കണ്ടറിഞ്ഞ്‌, കേട്ടറിഞ്ഞ്‌,
മലകേറിയ അധികാരി ദയ!
ഒരു ചാക്ക്‌ അരി ദാനം!,

തീർന്നാൽ മണ്ണു തിന്നു കഴിയാം,
ഇല്ലെങ്കിൽ ചത്തു മണ്ണടിയാം!
ഈ ആദിവാസികൾ,
ദരിദ്രവാസികൾ തന്നെ,
അടുപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത വഹ!,
വോട്ടു പോലും തൊട്ടു തീണ്ടാത്ത കറ!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ