പേജുകള്‍‌

ബുധനാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 11, 2010

നമ്മളിവിടെ സന്തുഷ്ടരാണ്‌!-- പ്രവാസികൾ

1) ഇതാണ്‌ സത്യം!
--------------------
വിമാനം പൊങ്ങുന്നില്ല പോലും!
പ്രവാസിയുടെ ദു:ഖം,
ഘനീഭവിച്ച ഭാരം!

വിമാനം തകരാറിലാണു പോലും!
പ്രവാസിയുടെ തെറ്റിയ
തല കണ്ട വിഭ്രമം!

വിമാനം വൈകുന്നു പോലും!
മനസ്സും ശരീരവും ,
ഇരുകരയിൽ വെച്ചു,
പൊട്ടിച്ചിരിക്കാത്ത,
പൊട്ടിക്കരയാത്ത,
പ്രവാസിക്ക്‌ തൃശങ്കു
സ്വർഗ്ഗമാണുത്തമം!
-----------------------------------
2) പലവക
----------------
പ്രവാസിക്കൊരു മുത്തമുണ്ട്‌,
916 ക്യാരറ്റ്‌ മുത്തം!.

പക്ഷങ്ങളിലൊരുവൻ മകൻ,
ഭരണപക്ഷം വക!

പ്രവാസിക്കൊരു സദ്യയുണ്ട്‌,
പ്രവാസ ലോക ചിലവിൽ,
പ്രവാസ മന്ത്രാലയം വക!

കോട്ടിട്ടവർക്കും,
താളം പിടിക്കുവോർക്കും,
സ്റ്റേജിലിരുന്നു സദ്യ!,
സദ്യയുണ്ടവർക്കോ
കൈ നക്കി പോകാം,

ഇല്ലാത്തവർക്കോ,
കീറപ്പായിൽ,നിലത്ത്‌,
കാഴ്ച കണ്ട്‌ ,
ഏമ്പക്കമിട്ട്‌,
പിരിഞ്ഞു പോകാം!,

ഇന്ന് നിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ മന്ത്രി!,
നാളെ തന്ത്രം പയറ്റാൻ തന്ത്രി!,
മാലയിട്ട്‌ എതിരേൽക്കണം,
വായ്ക്കുരവയിട്ടിട്ട്‌,
ശ്വാസം നിലയ്ക്കണം,

വോട്ടില്ലാത്തവർ പണമെറിയുക,
ഏമാന്മാർ ഏ സിയിൽ,
അറിയാതെ തട്ടിയും
അറിഞ്ഞിട്ട്‌ മുട്ടിയും
യാത്രചെയ്തോട്ടേ!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ