പേജുകള്‍‌

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 23, 2010

ആദ്യാന്തം!

1) ആഗ്രഹം
--------------
 എടുത്തെറിയുകയീ-
 മൺ അട്ടകളെ,
 ചോര കുടിക്കും
 കുളയട്ടകളെ!
=================================
2) ആവേശം!
-----------------
ഒരു കാറ്റെങ്കിലും വീശുമെങ്കിൽ,
ഞാനീ പർവ്വതം തകർത്തെറിയുമായിരുന്നു,
ഒരു ചെറുകണമെങ്കിലും തെറിക്കുമെങ്കിൽ,
ഞാനീ ചെളികൾ കുടഞ്ഞെറിയുമായിരുന്നു.
===============================
3) പരവേശം!
---------------
നെറികെട്‌ കണ്ട്‌,
നരിയായി വന്ന്,
സിംഹത്തെ കണ്ട്‌,
പൂച്ചയായി മാറി,
പതുങ്ങി നിന്നു.
എലിയെ കണ്ടിട്ടു വേണം
ഇനി സടകുടയാൻ!
=================
4) അഹന്ത!
-------------
അംബര ചുംബിക്കുമുണ്ടാകും,
ചുംബനത്തിൻ കണക്കു ചൊല്ലാൻ,
അമ്പല കുളത്തിനു മുണ്ടാകും,
തെളി നീരിൻ കീഴിൽ,
ചെളി പൂഴ്ത്തിവെച്ച കണക്കു കാട്ടാൻ,
ചെളിയുടെ നീരൂറ്റിയെടുത്ത്‌,
തഴച്ച ആമ്പൽ പൂവും കണക്ക്‌ ചൊല്ലിയേക്കാം,
ചെളി ചവിട്ടിയില്ലെന്ന അഹങ്കാരം!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ