പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 08, 2010

വൃതം

അവർക്ക്‌ മിക്കപ്പോഴും വൃതമായിരുന്നു.. വൃതം!!

ഇന്ന് വൃതമുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങു  വിശ്വസിച്ചു..

"..ഷഷ്ഠിയാത്രേ!..."

"...അവർ പഴം കഴിക്കുന്നത്‌ കണ്ടപ്പോൾ ശുഷ്ക്കാന്തിയോടെ ചോദിച്ചു.
.
" വായിൽ എന്താ?"

".പഴം!!.."- തെല്ലുജാള്യ ത്തോടെ അവർ.

" അപ്പോൾ ഷഷ്ഠി?"

..ഷഷ്ഠിക്ക്‌ പഴം കഴിക്കാം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു..

പഴം വാങ്ങുവാനോടി....ഒരു കുത്ത്‌ പഴം കൊണ്ട്‌ വെച്ചപ്പോൾ മടമടാന്ന് അവർ കഴിച്ചു ...ഇളനീരു കൊടുത്തപ്പോൾ അതും കുടിച്ചു..

ബാക്കിയുണ്ടായ പഴങ്ങൾ ചൂണ്ടി അവർ പറഞ്ഞു " ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ .. അതിനാൽ വഴിയിൽ ബസ്സിൽ നിന്നും കഴിക്കാൻ ഈ പഴങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞ്‌ തന്നേക്ക്‌!.."

".. എന്റമ്മേ.. ഇനിയെന്ത്‌ കഴിക്കാൻ??....തടി നന്നാക്കാനുള്ള അവരുടെ വൃതം കണ്ട്‌ കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചിരുന്നു..

വൃതത്തിനു നേരത്തോട്‌ നേരം പഴം കഴിക്കാമെങ്കിൽ , വാങ്ങി തരാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഡെയിലി വൃതമെടുത്തേനേ..തടി നന്നാക്കുവാൻ അടവിറക്കുന്ന കള്ള വൃതക്കാരെ കണ്ട്‌ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി!.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ