പേജുകള്‍‌

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 13, 2010

എന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ!

1) കൂട്ടുകാരൻ:-
-----------------

നീയ്യുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ,
ഞാനെത്ര ധന്യൻ!
നീയ്യില്ലാത്തപ്പോൾ,
ഞാനെത്ര മാന്യൻ!
=================
2) ശുദ്ധി തേടുന്നവർക്ക്‌!!
--------------------------------------
വൃത്തിയാദ്യമറിഞ്ഞു വേണം,
വൃത്തിയെ കഥിച്ചിടാൻ,
ജ്ഞാനമൊട്ടൊന്നുറച്ചു വേണം,
ജ്ഞാനമൊന്നു പുകയ്ക്കുവാൻ,
നാണമെന്തെന്നറിഞ്ഞു വേണം,
നാണമില്ലായ്മ കാണുവാൻ!
======================
3) ദോഷൈകദൃക്ക്‌
--------------------------
അന്യരെ പരിഹസിക്കുവാൻ,
ദൃഷ്ടി ഗോചരമല്ലാത്തതൊക്കെ,
ജ്ഞാന ദൃഷ്ടിയിൽ കണ്ടു ഞാൻ!
അയ്യേ!.. ഞാനുടുത്തിട്ടില്ല!!
ഉടുമുണ്ടു തപ്പിയപ്പോഴും,
അന്യരുടെ നാണമോർത്ത്‌,
കൂവിയാർത്തു..
=======================
4) സാന്ത്വനം!
-------------------
നൂലാമാലകളിൽ നുറുങ്ങി,
നൂറായിരം കഥകൾ!!

ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ടത്‌,
മറുചെവിയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട്‌,
അകം ശൂന്യമാക്കിയോരെന്നെ,
അകതാരിലഭിനന്ദിച്ച്‌,
കണ്ണീരുണക്കി;പുഞ്ചിരി പൊഴിച്ച്‌,
അവൻ നടന്നു മറഞ്ഞു..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ