പേജുകള്‍‌

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 16, 2010

ഇന്ത്യ & പാക്കിസ്ഥാൻ!

1) സംയമനം:
-------------
"കുറ്റം ചെയ്തെന്നോ? തെളിവുണ്ടോ?" - പാക്കിസ്ഥാൻ.
"ഊവ്വ്‌! അടിയൻ ഹാജരാക്കാം!" - ഇന്ത്യ
തെളിവുണ്ടെന്നോ?കുറ്റം ചെയ്തോ?- പാക്കിസ്ഥാൻ.
"എങ്കിൽ പോണൂ..നമ്മളീ നാട്ടുകാരല്ല!"- ഇന്ത്യ!
"ഒന്നു നിന്നേ ..പറഞ്ഞിട്ട്‌ പോയ്ക്കോ! - പാക്കിസ്ഥാൻ.
"യ, ര, ല, വ, ശ, ഷ!"- ഇന്ത്യ

"ദേ.. ഇന്ത്യ വെറുതേ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നു....ദേ.. ഇന്ത്യ വെറുതേ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നു...എല്ലാവരും ഓടി വരണേ...എല്ലാവരും ഓടി വരണ! "--പാക്കിസ്ഥാൻ.

"ഛേ.. ഇന്ത്യ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കരുതായിരുന്നു!..ഇതു തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.. ഒരു മുത്തം കൊടുത്തേ!!...അങ്ങനെ!.... അങ്ങനെ!.. മിടുക്കൻ.! അപ്പോ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ?..ഇനി രണ്ടു പേരും വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ പോയി കളിച്ചോ?!"   - അമേരിക്ക

=====================================================================
2) പാക്കിസ്ഥാൻ കയറ്റുമതി (വഴി വാണിഭം) !

-------------------------------------------------
അന്ന്:- 100 രൂപയ്ക്കൊരു ഭീകരൻ!, വെറും 100 രൂപയ്ക്കൊരു ഭീകരൻ!

ഇന്നലെ:- 10 രൂപയ്ക്കൊരു ഭീകരൻ !.. വെറും 10 രൂപയ്ക്കൊരു ഭീകരൻ!

ഇന്ന്: 1രൂപയ്ക്കൊരു ഭീകരൻ! വെറും ഒരു രൂപയ്ക്കൊരു ഭീകരൻ!

നാളെ: ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്നു ഫ്രീ, ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്നു ഫ്രീ!കാലിയാക്കൽ വിൽപന!..കട കാലിയാക്കൽ വിൽപന!
=====================================================================

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ