പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 21, 2010

രാക്കിളികൾ:

തള്ളേ!
വേലക്കാരി കൊച്ചമ്മിണി,
കൊച്ചമ്മയായി!,
പഴയ കൊച്ചമ്മ,
പ്രമോഷനായി,
സോസേറ്റിയമ്മയായി.

ചെറു തുണി കുറുകെ ചുറ്റി,
കള്ളു കുടിച്ചമ്മാനമാടി,
ആടിയാടി, ആരുടെയെങ്കിലും,
പതമുള്ള, പണമുള്ള,
കൈകളിൽ ആട്ടമാടി
സീൽക്കാരമുതിർത്തുയിർ കൊണ്ട്‌,
നിന്നാൽ ക്ലബ്ബായി,
മോഡേണായി.

കൊണ്ടു നടക്കും-
പൊത്തിപ്പൊതിഞ്ഞു കോട്ടിട്ട-
കോന്തനെ ബ്ലൗസും
സാരിയും ധരിപ്പിച്ചാൽ,
നമുക്കും സമാധാനമായി!

1 അഭിപ്രായം: