പേജുകള്‍‌

വ്യാഴാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 26, 2010

ഒരു ദരിദ്രവാസിക്ക്‌ പറയാനുള്ളത്‌!

എൻ ശരീരം എന്നെക്കാൾ,
കടുത്ത അഭിമാനി,
ആരോ വെച്ചു നീട്ടും,
കുബേര ഭക്ഷണം,
പോലും വിലക്കുന്നു!

എൻ ഉദരം എന്നെക്കാൾ,
വലിയ നിഷേധി!
എന്നെയോർത്തുള്ളം കലക്കും,
ദുർബല ചിത്തരുടെ,
സ്നേഹസമ്മാനമായ,
രാജഭക്ഷണം കണ്ട-
ലറി വിളിക്കുന്നു!

എന്റെ നാവോ എന്നേക്കാൾ,
വലിയ താന്തോന്നി,
രുചികരമാം ഭക്ഷണം,
ഉമിനീരിൽ മായം പടർത്തി
രുചികേടാക്കി തിരിച്ചു നൽകുന്നു.

ചക്രവർത്തിയുടെ
ചിന്തയുമായി,
ചക്രവർത്തിയുടെ
മനസ്സുമായി,
ഞാനേകിയ,
സന്ന്യാസിയുടെ ഭക്ഷണം,
മടിയും പിറുപിറുപ്പുമില്ലാതെ,
ആസ്വാദ്യതയോടെ
സ്വീകരിച്ചവർ,
നന്ദി ചൊല്ലി മിണ്ടാതിരുന്നു!

പണമുള്ളവന്‌ രാജഭോജന-
മാസ്വാദ്യകരം!
പാവപ്പെട്ടവന്റെയുദരം,
കണ്ടറിഞ്ഞെല്ലാം നിഷേധിക്കും!
ചില നേരങ്ങളിൽ കൊണ്ടറിഞ്ഞും!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ