പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, മേയ് 08, 2011

കരിസ്മാറ്റിക്‌!

അവൻ പറഞ്ഞു "പ്രെയ്സ്‌ ദ ലോഡ്‌!"
അയാൾ പാവം...നിസ്സാരൻ!.. വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു!..
ആ മഹാപാപി പിന്നെയും ആവർത്തിച്ചു!.."പ്രെയ്സ്‌ ദ ലോഡ്‌!"
ദൈവത്തെ പ്രെയ്സ്‌ ചെയ്യാൻ മാത്രം വളരാത്ത അയാൾ മെല്ലെ പുഞ്ചിരിച്ചു!..
...അവനു വേണ്ടത്‌ പണമായിരുന്നു.!...
..കിട്ടാകടം പെരുകിയത്‌ അവനെ പോലുള്ളവരിലൂടെയായിരുന്നു...
അവന്റെ കണ്ണിലത്‌ നേരത്തേ വായിച്ച്‌ അയാൾ കൈമലർത്തി...
..ദൈവത്തെ  പിന്നെ ആ അഹങ്കാരി പ്രെയ്സ്‌ ചെയ്തിരുന്നില്ല..പകരം തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്‌ എഴുന്നേറ്റു!
... അയാൾ മെല്ലെ മന്ത്രിച്ചു.
"താങ്ക്യൂ മൈ ഗോഡ്‌!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: