പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, മേയ് 15, 2011

"അണ" മോഷ്ടിക്കുന്നവർ!

ഒരൊപ്പിടുവാനാണ്‌ ആ ഭവ്യ കുമാരൻ എന്നോട്‌ പേന വാങ്ങിയത്‌..
എന്തൊരു വിനയം!
എന്തൊരു പുഞ്ചിരി!
"എക്സ്‌ ക്യൂസ്‌ മീ..."- എന്തൊരു സിമ്പിൾ, ഫ്ലുവന്റ്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌!..വാഹ്‌.. വാഹ്‌..
തലക്കു പിടിച്ച വിനയം എന്നേയും!...

എടുക്കാൻ മറന്നപ്പോൾ എനിക്ക്‌ അത്യാവശ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ്‌ പേന വാങ്ങിയത്‌...അല്ലാതെ....!.

കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേന അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ കുത്തി മാന്യനായി നടന്നു പോകുന്നു...! ..
നാശക്കാരന്‌ ടൈ കെട്ടാനറിയാം.!..കോട്ടിടാനറിയാം.!.... ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ പേന തിരിച്ചു തരാൻ അറിയില്ല..!

പേന അവന്റെ അപ്പൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്തതല്ലെന്ന രോഷമാകണം എന്നേയും വിനയാന്വിതനാക്കി ഇംഗ്ലീഷ്‌ പറയിച്ചു...

"... എക്സ്‌ ക്യൂസ്‌ മീ....!..

".. നിൽക്കെടാ പട്ടീന്ന് മനസ്സ്‌ പറഞ്ഞു..പുറത്ത്‌ പറഞ്ഞില്ല!."

അവൻ "വാട്ട്‌...!" കലർത്തി മര്യാദാരാമനായി ..!"...അവന്റെ അപ്പനേയും അമ്മയേയും വരെ നല്ല വാക്കുകൾ കൊടുത്ത്‌ ഉപചരിക്കണമെന്നുണ്ട്‌.. പക്ഷെ അവന്റെ അപ്പനല്ലേ.. അമ്മയല്ലേ.. ഇഷ്ടായില്ലേങ്കിലോ?...നമ്മളു വെറുതെ ലോഹ്യം ചോദിച്ച്‌..!"

" പേന എന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ " സോറിയെ ചവച്ചു, ചവച്ചു തുപ്പി ആ മിടുക്കൻ കടന്നു കളഞ്ഞു..!

" പ്രാന്താ!... പ്രാന്ത്‌!.. പേന കണ്ടാൽ ആളുകൾക്ക്‌ അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള പ്രാന്ത്‌!....ഒരു പേനയെ പോലും വെറുതെ വിടാത്ത നട്ട പ്രാന്ത്‌....!

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: