പേജുകള്‍‌

ചൊവ്വാഴ്ച, മേയ് 10, 2011

മനസമ്മതം!

പണ്ടും ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു..
എന്തിനാണെന്നെ അഹങ്കാരിക്ക്‌ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്‌?

ഇന്നാളും...?

ദുഷ്ടന്‌.....
കള്ളന്‌....
പണ്ഡിതന്‌...
ധർമ്മിഷ്ഠന്‌...
ധനവാന്‌....
തെണ്ടിക്ക്‌.....
വികൃതന്‌....
മരത്തലയന്‌....
........ഹോ....
ഇന്നലത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പകച്ചു!
എന്തിനാണെന്നെ അസൂയയ്ക്ക്‌ ..?
...എന്തോ ഓർത്ത്‌ ഞാനെല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു!...ആലോചനകൾ എന്നും വരുമെന്ന് കരുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ?..
ഇന്നത്തെ ചോദ്യമാണ്‌ എന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയത്‌....
എന്തിനാണെന്നെ ബ്ലോഗിനു പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്‌?
മനസ്സിന്റെ എതിർപ്പ്‌ വകവെക്കാതെ ഞാനതിനു സമ്മതിച്ചു!

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: