പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, മേയ് 08, 2011

മൂഢനെ ജ്ഞാനിയാക്കിയാൽ..!

നിൽക്കേണ്ടിടത്തു നിന്നാൽ
നിനക്ക്‌ വിലയുണ്ട്‌,
കനകത്തിന്റെ വില!
ഇരിക്കേണ്ടിടത്ത്‌ ഇരുന്നാൽ
നിനക്കു വിലയുണ്ട്‌,
വജ്രത്തിന്റെ വില!
കിടക്കേണ്ടിടത്ത്‌ കിടന്നാൽ,
നിനക്കു വിലയുണ്ട്‌,
മാന്യതയുടെ വില!
പറയേണ്ടിടത്ത്‌ പറഞ്ഞാൽ
നിനക്ക്‌ വിലയുണ്ട്‌,
ന്യായത്തിന്റെ വില!
കേൾക്കേണ്ടിടത്ത്‌ കേട്ടാൽ
നിനക്ക്‌ വിലയുണ്ട്‌,
വിശ്വാസത്തിന്റെ വില!
കാണേണ്ടത്‌ കണ്ടാൽ നിനക്ക്‌ വിലയുണ്ട്‌,
നീതിമാന്റെ വില!
ഉപദേശം കേട്ട്‌ തലകുലുക്കിയവന്‌
അറിയേണ്ടത്‌ അണയുടെ വില നിലവാരം!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ