പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 30, 2010

നാരി!

നരിക്കും നാരിക്കും
ഒരു ദീർഘത്തിന്റെ കുറവ്‌,
നടിക്കും നരിക്കും
ഒരക്ഷരത്തിന്റെ കുറ്റം!

കുറ്റവും കുറവും കൂട്ടി വെച്ച്‌,
നരിയായി വന്ന്,
നടിയായി മാറി,
കരഞ്ഞു വിളിച്ച്‌,
വിരിമാറിലൊതുങ്ങി,
പൂച്ചയായി മൂളി.

വീണ്ടും പതം കണ്ട്‌,
നരിയായി മാറി,
ജീവിതം ശപിച്ച്‌,
തിരിഞ്ഞിരുന്നു.
നാട്യം തീർന്ന്,
തളർന്ന് മയങ്ങി,
ചോറു വിളമ്പി,
ചേർന്നിരുന്നു.

ഉണ്ണിച്ചും ഊട്ടിച്ചും,
ചെയ്ത തെറ്റിൽ,
മനം കലക്കി-
ക്ഷമയാചിച്ചു,
പിന്നേം തഥൈവ!

അകത്തുവെച്ചാൽ,
മനസ്സുടയും,
വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ,
തകർന്നുടയും,
താക്കീതിലൊതുക്കി,
പുലിവാലു പിടിച്ച,
നായരായി!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ