പേജുകള്‍‌

തിങ്കളാഴ്‌ച, നവംബർ 30, 2009

പോക്കർഹാജിയും മകനും!

അന്ന് പോക്കർ ഹാജിയുടെ ഇളയമകൻ ബഷീർ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഓടിക്കിതച്ചു വന്നു പറഞ്ഞു..
"വാപ്പ... വാപ്പ...മനുഷ്യകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന യന്ത്രം കണ്ടു പിടിച്ചു.."
പോക്കർ ഹാജി ഞെട്ടി.ഞെട്ടാൻ കാരണമുണ്ട്‌....കെട്ടിയോള്‌ സൈനബാക്ക്‌ മക്കളെ കാണാതെ ഉറക്കം വരില്ല.അതിനാൽ മണിയറയിൽ തന്നെയാണ്‌ അഞ്ചു മക്കളും ചുരുണ്ട്‌ കൂടികിടക്കുന്നതു...എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നതു വരെ പോക്കർ ഹാജി കണ്ണും പൂട്ടി ഉറക്കം നടിച്ചു കിടക്കും... ചിലപ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കും..പിന്നീടാണ്‌ സൈനബയെ തൊണ്ടി വിളിക്കുക.! അതറിയുന്ന സൈനബായും അങ്ങിനെ തന്നെ!! മക്കളെ പറ്റിക്കാൻ പെടുന്ന പാട്‌ അവർക്കേ അറിയൂ..അതിനിടയ്ക്കാണ്‌ ഈ സംഭവം!!....പോക്കർ ഹാജി കരുതി."..ഇന്നലെ മക്കളഞ്ചും ഒറങ്ങീന്നും ബെച്ച്‌ സൈനബാനോട്‌ കാട്ടികൂട്ടിയതൊക്കെ കൈയ്യോടെ ഹിമാറ്‌ കണ്ടു പിടിച്ച്‌...
...കണ്ട്‌ പിടിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല ബലാല് ബിളിച്ചും പറയുന്ന്..."
"... ബലാലെ ഹിനിയത്‌ ബിളിച്ചും പറഞ്ഞു ഞമ്മളെ എടങ്ങേറാക്കല്ലേ...അന്റെ മയ്യത്ത്‌ ഇന്ന് ഞമ്മളോരുക്കും പറഞ്ഞില്ലാന്ന് ബേണ്ട.!"
ചെറുക്കൻ വിട്ടില്ല "....ഇന്ന് ജബ്ബാർ... മാഷ്‌ പറഞ്ഞ്‌..!"
"പടച്ച തമ്പിരാനെ.. ജബ്ബാർ മാഷും അറിഞ്ഞാ.."
"നിക്കടാ..അവുട...!"
"ഉപ്പാ കേക്കുപ്പ!..എന്നെ തല്ലേണ്ടാ...ജബ്ബാർ മാഷാ പറഞ്ഞത്‌... അവൻ പറഞ്ഞു... എന്തോ ഗ്ലാസ്സിന്റെ കോയലില്‌ എന്തൊക്കെയോ ഇട്ട്‌ ബെച്ചാല്‌...കുഞ്ഞീണ്ടാവ്വുത്രെ..."
"...ങാഹാ.അതുശരി...ന്നാ പിന്നാ അത്‌ നേരത്തെ പറഞ്ഞൂടെ ബലാലെ....ഞാൻ ബിചാരിച്ചു..വളിച്ച ചിരിയൊടെ പോക്കർ ഹാജി പറഞ്ഞു..അതു നല്ല ഐഡിയ തന്നെയെന്ന് പോക്കർഹാജിക്കു തോന്നി.
".....ന്നാ ഞമ്മളെ പൂട്യേലും കുഞ്ഞീനെ ഉണ്ടാക്കീറ്റ്ബിക്കാലാ....പുള്ള ഇല്ലാത്തോരെല്ലാം ബാങ്ങിക്കും..ഉള്ളോരും ബാങ്ങിക്കും..!" ബഷീർ പറഞ്ഞു..
"നി ...യെന്റ്മോനന്നെന്ന് ഇപ്പം ഞമ്മക്ക്‌ മനസ്സിലായി!" സന്തോഷത്തോടെ പോക്കർഹാജി മകന്റെ പുറത്തു തട്ടി.
"ഉപ്പാ അതാ ജബ്ബാറു മാഷു ബരുന്ന്.. ഓരോട്‌ ചോദിച്ചു നൊക്ക്ന്ന്..."
.".ന്നാപിന്നെ ആയിക്കോട്ടേ.."
"..മാശേ...ജബ്ബാർ മാശേ... ഒന്നിബിടംവരെ ബരിം...ഒന്ന് ചോയിക്കാനാ"
"എന്താ?..പോക്കർക്കാ..!!" ജബ്ബാർ മാഷ്‌ ചോദിച്ചു..
."..ചെറുക്കൻ പറയിന്ന്......"

ജബ്ബാർ മാഷിനു പിടികിട്ടി..." പോക്കരിക്കാ... അത്‌ ടെസ്റ്റ്‌ ട്യൂബ്‌ ശിശുവാ... ആ കഥ ജബ്ബാർ മാഷ്‌ പോക്കർ ഹാജിക്ക്‌ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു...
"പടച്ചോനേ....ഓനു ബിബരംണ്ട്‌..!!"
"ആർക്ക്‌!" ജബ്ബാർ മാഷ്‌ ചോദിച്ചു..
"...ന്റെ..പുള്ളാക്ക്‌..ഞമ്മടെ ബശീറു പറയുന്ന്..
"എന്ത്‌?"
"... ന്നാ..പിന്നെ ഞമ്മളെ പൂട്യേലും ബിക്കാൻ പറ്റ്വൊ മാശേ...കുഞ്ഞീനേന്ന്.. എബിടുന്ന് കിട്ടും മാശെ ആ പറഞ്ഞ കൊയലും കുഞ്ഞീം..!"
-

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ