പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 15, 2009

ജനവും അവരും!

"എനിക്കും ജീവിക്കണം...!"

സഹികെട്ട്‌ ജനം..!
"അപ്പോൾ നീ ജീവിക്കുന്നതാണ്‌ പ്രശ്നം...!"
സഹികെട്ട്‌ അവരും..!
പരസ്പരമുള്ളപ്രശ്നം
"വെറും സഹികേടിന്റേത്‌!"

"ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയ്ക്കാണോ
ഈ സഹികേട്‌?"
കോടതിയുടെ ചോദ്യം...
ഉത്തരമില്ല...!
കോട്ടും സൂട്ടുമണിഞ്ഞ വക്കീൽ സായ്‌വന്മാർ

ജീവിക്കാൻ കൊതിച്ച ജനത്തോട്‌ എന്തോ മന്ത്രിച്ചു...
മറുഭാഗത്തോടും...!
എന്തോ ഓർത്ത്‌ ജനം തലകുലുക്കി..!
എന്തൊക്കെയോ ഓർത്ത്‌ അവരും...!

ഒടുവിൽ...!
"സഹികെട്ട്‌ ജീവിക്കാൻ" ജനം പഠിച്ചു...!
"ക"..! "മ"..! എന്ന അക്ഷരം പോലും
കഞ്ഞിയോടൊപ്പം അവർ വിഴുങ്ങി..!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ