പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 15, 2009

അശ്ലീലവും ശ്ലീലവും!!

ആരോ പാടി....


..ഭീഷണിയോ, ഉപദേശമോ..?

..അറിയില്ല..!...രണ്ടുമൊന്നിച്ചായാലുമെനിക്കെന്ത്‌...?

മൂടുക ചെവികളശ്രീകരം കേൾക്കരുത്‌..!

ചെവികൾ മൂടി...!

അരുതാത്തത്‌ പറയരുത്‌...!

..വായും മൂടി..!

കാണേണ്ടാത്തത്‌ കാണരുത്‌..!

കണ്ണും മൂടി...!

പറയില്ല, കേൾക്കില്ല,കാണില്ലയിപ്പോൾ..!

മൂടിക്കെട്ടി നടക്കുന്നതും സുഖം...!

മൂടുകദേഹമശ്ലീല പ്രദർശനം പാപം!

പണ്ടേകേട്ടവരികളിൽ പതറി ഞാൻ..!

മൂടിക്കെട്ടിയെൻ ദേഹം!

മൂടിയാൽ ശ്ലീലം...!

തുറന്നാലശ്ലീലം..!

 ഒരു " അ" യുടെ ഗർവ്വ്‌!

ഭയന്നു ഞാൻ കണ്ണാടി നോക്കി..!

കൈകാലുകൾ കാണുന്നു..!

...മുഖം കാണുന്നു..!

..കണ്ണുകാണുന്നു!..

ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു ഞാൻ സർവ്വവും മൂടി...!

ചുറ്റിലും അന്ധത..കൂരാകൂരിരുട്ട്‌...!

അന്ധനായപ്പോൾ അകകണ്ണിൽ കണ്ടു...!

ഒരു വെളിച്ചം...! പുതു വെളിപാട്‌...!

പുതപ്പിൽ ചുരുണ്ടുകൂടികിടക്കുന്നതാണ്‌ ശ്ലീലം..!

മറ്റെല്ലാമശ്ലീലം!!.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ