പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 22, 2009

ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ!

അയാൾ നല്ലവനായിരുന്നു...പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി നടന്നു.. പട്ടിണി കൊണ്ട്‌ വലഞ്ഞു...പക്ഷേ

ആദർശധീരനായിരുന്നു.. സത്യസന്ധനായിരുന്നു.. സർവ്വോപരി ഉത്തമനായ ഒരു പ്രാസംഗികൻ!..പാർട്ടിയിൽ അയാളുടെ വളർച്ച ദൃതഗതിയിൽ ആയിരുന്നു
അയാളുടെ വളർച്ചയിൽ നേതാവിനു വിഷമമുണ്ടായി!.".അടക്കയായാൽ മടിയിൽ വെക്കാം... അടയ്ക്കാമരമായാലോ?.."

ഒരിക്കൽ നേതാവിനൊരു വെളിപാട്‌...

 " നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആരും ശ്രാദ്ധമുണ്ണുകയോ, ഊട്ടുകയോ ചെയ്യരുത്‌...അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കരുത്‌!"

നല്ല ആശയം !! അതു പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അണികളും തീരുമാനിച്ചു...പ്രചാരണം പാരമ്യത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ കഷ്ട കാലമെന്നു പറയട്ടേ നേതാവിന്റെ ബന്ധു മരിച്ചു...നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ നേതാവിനു വിലയില്ലെന്ന് അണികൾക്ക്‌ മനസ്സിലായ ദിവസം..!!
വീട്ടിലെ വിലയറിയുന്ന നേതാവ്‌ വിലകളയേണ്ടല്ലോ എന്നൊർത്ത്‌ തകൃതിയായി ശ്രാദ്ധമുണ്ണുകയും ഊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു..എവിടെയും ഒറ്റുകാരുണ്ടാകും പിൻ തിരിപ്പന്മാരുണ്ടാകും!! അങ്ങിനെ എല്ലാവരും അതറിഞ്ഞു...!

" പണക്കാരായ അവർ നടത്തുന്നത്‌ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തിന്‌? ഞാനെല്ലല്ലോ നടത്തുന്നത്‌..?"
എല്ലാവരുടേയും വായ അടപ്പിച്ച്‌ നേതാവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം!!

ചെറുപ്പത്തിലേ വിശ്വസിച്ച ഒരു പാർട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരും മുന്നോട്ട്‌ വന്നില്ല!!
ആദർശധീരനായ അയാൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു..

."പാർട്ടീ തീരുമാനങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുന്നു.. പാർട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.."
കുറ്റം വിധിച്ചു.... ആദർശധീരൻ പുറത്തായി..!

"അവൻ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചുണ്ടാക്കി കുഴിച്ചകുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീണു" ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനം പോലെ നേതാവ്‌ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു!

അയാളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എതിർ പാർട്ടിക്കാർ എത്തി... പഴയ പാർട്ടിയെ വെറുത്തതിനാൽ അയാൾ പുതിയ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു..

ജ്ഞാപക സങ്കീർത്തനം പോലെ പുതിയ നേതാവു അയാളോടു പറഞ്ഞു " ശുദ്ധൻ ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യും!"  അയാൾ ജ്ഞാന സ്നാനം ചെയ്തു.. പുതിയ ഒരാളായി!
രണ്ടാം നേതാവു ശലമോന്റെ സങ്കീർത്തനം പോലെ മന്ത്രിച്ചു..
" ചേരയെ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ പോയാൽ ചേരയുടെ നടുകഷ്ണം തിന്നണം"
അയാൾ ഏറ്റു പാടി..അതുപോലെ ചെയ്തു... അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു.!

ആസാഫിന്റെ ധ്യാനം പോലെ അയാൾ അറിഞ്ഞു.." ജനങ്ങൾക്കെന്ന മട്ടിൽ വാദിക്കണം... സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കണം!!"
അങ്ങിനെ അയാൾക്കും ചില്ലറ തടഞ്ഞു... വീടും കുടിയുമായി! യൊഹന്നാന്റെ വെളിപാടുപോലെ .. അവനും ഒരു കസേര ഉറച്ചു... അയാൾ ആദർശധീരനായി പ്രസംഗിച്ചു... കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം കൈയ്യിട്ട്‌ വാരി..!!

എല്ലാം ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ!...അയാളും സർവ്വ സമ്മതനായ നേതാവായി...!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ