പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 30, 2011

മാറ്റം!

കേളൻ,
പണ്ടത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌,
പരിപ്പു വട വിൽക്കുന്നവൻ,
മുറി ബീഡി വലിയൻ,
തികഞ്ഞ കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ വാദി!

കേളൻ,
ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ്സ്‌,
പരിപ്പു വട സാമി,
ബാറു കച്ചോടക്കാരൻ,
തികഞ്ഞ ബൂർഷ്വ!

പടവു തെറ്റി,
കമിഴ്‌ന്ന് വീണപ്പോൾ,
വലിച്ചു കയറ്റിയവരൊപ്പം,
കൊഞ്ഞനം കുത്തി,
ചെയ്ത തെറ്റിൽ കുമ്പസാരിച്ച്‌,
കയറിയേടത്ത്‌ ഇരുന്നു,

ആവശ്യം മാറ്റത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു,
മാറ്റം അവസരത്തേയും!
കരഞ്ഞൊഴിയാം,
തെറിവിളിച്ച്‌ ഉറഞ്ഞൊഴിയാം!

മാറിയവർ മാറ്റത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു,
മാറ്റിയവർ മാറാലയേയും!
മാറാത്തവർ കൺഫ്യൂഷനിലും!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ