പേജുകള്‍‌

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 23, 2010

ധാർമ്മികത നഷ്ടപ്പെട്ട ജനം!

അവരെ ഈ നിലയിലാക്കിയത്‌ ഇവരാണെന്ന് എതിർ പക്ഷം!
അവരെ ഈ നിലയിലാക്കിയത്‌ അവരാണെന്ന് ഭരണ പക്ഷം!

സഹികെട്ട്‌, അവരേയും ഇവരേയും വോട്ട്‌ ചെയ്ത്‌ ജയിപ്പിച്ച ജനത്തിന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ എതിർ പക്ഷവും മറുപക്ഷവും യോജിച്ച്‌ പ്രതിഷേധിച്ചവന്റെ നേരെ!

ഒരുവിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട്‌ വേഗം നടന്നു..

.".നിനക്കിവിടെ കാര്യം?".ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ട പക്ഷം ചോദിച്ചുവോ?.. അതോ തോന്നിയതാണോ?"

. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ....പ്രതിഷേധിച്ചയാൾ ഒറ്റ!..കാഴ്ചക്കാരായ ജനവും അടുത്തെങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല!.

വഴിയോരത്തെ ജനങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വിളക്കണഞ്ഞിരുന്നു.. വാതിലുകളും ജനലുകളും അടഞ്ഞിരുന്നു.

"ഇനി വീടണയണം.. എത്തിയാൽ എത്തി!"..ഭയപ്പടോടെ അയാൾ തിരിഞ്ഞു നടന്നു!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ