പേജുകള്‍‌

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 23, 2010

പറയാൻ അധികാരം ഇല്ലാത്തവർ!

"നന്നാവണം!." പിതാവിന്റെ ഉപദേശം!

അവൻ നന്നെയായി!

"നേരെയാകണം" പിതാവിന്റെ ആക്രോശം!

പുഞ്ചിരിച്ച്‌ അവൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി നേരെ പോയി.

അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വിലകൂടിയ കാറിൽ അവർ കാത്തു നിൽപുണ്ടായിരുന്നു..

അവൻ പോയതു നന്നായി... ഇല്ലെങ്കിൽ..!

അഴിയെണ്ണാൻ മാത്രം പാതകം ചെയ്യാത്ത വൃദ്ധൻ പടിയടച്ചു പിണ്ഡം വെച്ചു!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ