പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 06, 2009

മറവിയുടെ ജനനം!

കരയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരേ ചിരിക്കരുത്‌;
ചിരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരേ കരയരുത്‌!
ദൈവശാസന!;
ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ചെറു ടെസ്റ്റ്‌!!
കരഞ്ഞു തളർന്നവരും,
ചിരിച്ചു തളർന്നവരും,
കൈമാറിയ കടലാസിൽ,
ഒരേ സന്ദേശം,
വെറും "ബോറ്‌!"
ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു,
കരയുന്നവരേ,
ചിരിക്കാൻ സമയമായ്‌,
ചിരിക്കുന്നവരെ,
കരയാൻ സമയമായ്‌
എന്നോർമ്മിപ്പിക്കാൻ,
 മറവിയെ ജനിപ്പിച്ചു
നടുവിലിട്ടു!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ