പേജുകള്‍‌

ബുധനാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 02, 2009

പോക്കർഹാജിയും മകൻ ബഷീറും!

" ബഷീർ പരീക്ഷയ്ക്ക്‌ രമേഷിന്റെ പേപ്പർ നോക്കി കോപ്പിയടിച്ചു....മാഷ്‌ കൈയ്യോടെ പിടിച്ചു!... ഉപ്പായെ കൊണ്ടു വന്നിട്ടു ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ മതി എന്ന് മാഷ്‌..
എന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ബഷീറും!
അങ്ങനെ പോക്കർ ഹാജി സ്കൂളിലെത്തി..മാഷിനെ കണ്ടു.. മാഷ്‌ ബഷീറിനെ കുറിച്ച്‌ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.
"ആട്ടേ.. ഓനെത്രയാ മാർക്ക്‌!..."
"ആർക്ക്‌?.. രമേശനോ... അവന്‌ ഫുൾ മാർക്കും ഉണ്ട്‌.."
"രമേസന്റേതല്ല ചോയിച്ചിന്‌... ന്റെ മോന്‌ എത്രെയാ മാർക്ക്‌?..അതു പറ"
കോപ്പിയടിച്ചിട്ടു കൂടി നേരാം വണ്ണം എഴുതാൻ അറിയില്ലെന്നും..എല്ലാറ്റിനും.. ഒന്നും രണ്ടും ...വട്ടപൂജ്യവുമെന്നും മാഷ്‌...
"അതാ പറഞ്ഞത്‌...ഓന്‌ വിവരംണ്ട്‌.....പക്കേങ്കില്‌ ...ആരാന്റെ നോക്കിയിട്ടിരുന്നിട്ടാ ഓന്റെ തലയിലൊന്നും കേറാത്തേ..രമേസനകൊണ്ട്‌ എയുതിക്കും ഓൻ അതു നോക്കിയിരിക്കും...ലേസം മടിയനാ ഓൻ.. അതാ....ബേണോങ്കി രമേസനും ഓൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും....എത്തിര പ്രാവശ്യം ഞമ്മ് ള്‌ മനസ്സിലാക്കി ഓന്റെ ബിബരം... അത്രക്ക്‌ ബിബരാ ഓന്‌....ആ രമേസനാ ഓനെ ബെടക്കാക്ക്യത്‌..! ..." പോക്കർ ഹാജി പറഞ്ഞു..എന്നിട്ട്‌ മകനെ നോക്കി ഒരു ഉപദേശം!
"ആരാനെ നോക്കി പഠിക്കല്ല ഹിമാറെ..! അവനോനെ നോക്കി പഠിക്ക്‌ ശെയ്യ്താനെ!"--
ബഷീർ തലയാട്ടി..
അങ്ങനെ മകൻ ബഷീർ അവനോനെ നോക്കി പഠിച്ച്‌ പഠിച്ച്‌ പോക്കിരിയായി, അതുല്യനായി തുടങ്ങി... കണക്കിനു പൂജ്യം, സ യൻസിന്‌ ഒന്ന്,സാമൂഹ്യപാഠത്തിന്‌ ഒന്നര, അങ്ങിനെ പോകുന്നു മകന്റെ ബിബരം!!
"വലിയ കൊയപ്പം ഇല്ല!"എന്ന് ഹാജിയാർ മാർക്കുമിട്ടു കാരണം അറബിക്ക്‌ കൊഴപ്പമില്ലാത്ത മാർക്ക്‌ ഉണ്ട്‌ എന്നതു തന്നെ! അറബിയറിയോ ? അതു മതി നിന്ന് പെരുക്കാൻ എന്നാണ്‌ ഹാജിയാരുടെ നിലപാട്‌!
അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരിക്കൽ സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി..അല്ല ബഷീർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി!
"എബിടെക്കാ ഹാജിയാരെ.. അതി രാവിലെ?" അയൽപക്കക്കാരൻ അബ്ദുള്ള ചോദിച്ചു.
"ഏതോ ഒരു പോക്കീരി ചെക്കൻ..നമ്മടെ എളെയ ചെക്കൻ ബശീറിന്റെ കാലു തല്ലീപ്പോളിച്ചത്രെ..ഒ‍ാന്റെ കാലിനൊരു ബീക്കം!. അങ്ങിനെ ബിടാൻ പറ്റൗ..ചോയിച്ചിറ്റെന്നെ കാര്യം!." പോക്കർ ഹാജി..തന്റെ വളഞ്ഞകാലൻ കുടയുമെടുത്ത്‌ പുറപ്പെട്ടു...!
സന്തോഷത്തോടെ പിറകിൽ കാലു വലിച്ചുകൊണ്ട്‌ എളയ ചെക്കൻ ബഷീറും!...
" ഉപ്പാനെ ബിളിചെറക്കാനെ കൊണ്ട്‌ പാട്‌ തന്ന്യാ..... എറങ്ങിയാ പിന്നെ ശരം ബിട്ട പോലാണ്‌.." ബശീറെ നോക്കണെ ഉപ്പാനെയല്ല... അന്നെ!"....." കാലു ബയ്യാത്ത കുട്ടിയാന്ന് ഓര്‌ നോക്കൂല" സൈനബ തന്നത്താൻ പറഞ്ഞു...
പോക്കർ ഹാജി സ്കൂളിലെത്തി..മാഷിനെ കണ്ടു...അവിടെ.വാദി പ്രതിയായി...!..പോക്കർ ഹാജിയാരുടെ മകൻ പ്രതിയാണെന്നാരൊപിച്ച ചെക്കൻ സീരിയസ്സായി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്‌!..അവന്റെ കൈയ്യും കാലും തല്ലിയൊടിച്ചുവത്രെ ബഷീർ..!
മാഷ്‌ പറഞ്ഞു.. ‘ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്താമെന്ന് കരുതി ഇരിക്കയാണ്‌... കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു പയ്യന്റെ കൈയ്യും കാലും പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കയാണ്‌!.. പഠിക്കത്തും ഇല്ല .. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും പ്രശ്നവും!"
".അതബിടെ നിക്കട്ടെ..ഇപ്പം ഇതു പറ!...അയിനും മാത്രം ഇബിടെ എന്താ ഇണ്ടായെ മാഷെ..!"
"...അവൻ ഇവനെ ചീത്ത വിളിച്ചെത്രെ.!.. അതിനാ ഇവൻ അവന്റെ കാലും കൈയ്യും തല്ലിയൊടിച്ചത്‌!...ആസ്പത്രി ചിലവ്‌ ഹാജിയാർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും!!"
"എന്ത്ന്ന്?..."
"ആസ്പത്രി ചിലവ്‌ ഹാജിയാർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന്!!" -മാഷ്‌ വീണ്ടും പറഞ്ഞു.
"..പഷ്ട്‌!.....!.ഏതോ ഇബലീസിനെകൊണ്ട്‌ അന്റെ ചെക്കനെ ചീത്തേം ബിളിപ്പിച്ച്‌...അടിം മാങ്ങി അയിനു കിട്ടുന്ന കായും മാങ്ങി ആശൂത്രീല്‌ കൊടുക്കാനാ മാശ്‌ ഞങ്ങാനാ ബിളിപ്പിച്ചത്‌..?...ങള്‌ പഠിപ്പും ബിബരൊം ഇള്ളോരല്ലേ.?...ചീത്ത ബിളിച്ചോന്റെ വാപ്പാനെ വിളിച്ച്‌ ബരുത്തി... ഓന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും നടു നിരക്കേണ്ടിടത്താ... നിങ്ങേന്റെ ഒരു ബർത്താനം!...ചീത്ത ബിളിച്ചാ ഇങ്ങാ കേട്ടു നിക്ക്വോ?... ഇല്ലാലോ.?"
.."ന്റെ മോനായോണ്ട്‌ പറയല്ല.ഓനായൊണ്ട്‌.. അങ്ങിനെ ഒതുക്കി...!... എബിടെ ഓരെ ബിളിക്കീൻ... ന്റെ മോന്റെ കാര്യത്തിന്‌ സമാധാനം പറ!...ഓന്റെ കാലും ഇങ്ങള്‌ പറഞ്ഞ കുട്ടി അടിച്ച്‌ പൊളിച്ചിരിക്ക്ന്ന്..അയിന്റെ പൈസ.. താ ... എന്നിറ്റാലോയിക്കാം..ആശൂത്രിചിലവ്‌ എന്താവും ന്ന്..അയിന്റെ ബില്ലും കൊടുത്തയക്കാം..പൈസാക്ക്‌ മാണ്ടീറ്റല്ല..ന്നാലും ഇങ്ങള്‌ തന്നാ ഞമ്മ മാണ്ടാന്ന് പറയൂല..!."
ബഷീർ പറഞ്ഞു " ഉപ്പാ ഓന്റെ കാലും കൈയ്യും അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട്‌ മാഷിനെ കണ്ടിറ്റ്‌ ഞാനോടുമ്പോ വീണിറ്റാ ന്റെ കാലൊടിഞ്ഞത്‌.."
" യ്യീയോന്നും പറയേണ്ട.... മുണ്ടാണ്ട്‌ കേട്ടാ മതി...ഓരോടാ ചോയിച്ചേ... അല്ലാതെ... യിന്നോടല്ല... ഹമുക്കേ!."
"പറ മാഷ്‌ പറ....ബശീറ്‌ പറഞ്ഞത്‌ കേട്ടല്ലാ....അപ്പോ മാഷല്ലേ അയിന്‌ കാരണം.? ...പൈസാക്കും മാണ്ടി എപ്പോ ബരണം?."
കഥമാറിയെന്ന് ഹെഡ്മാഷിനു മനസ്സിലായി...
.. അസഹനീയമായ തെറിവിളി പേടിച്ച്‌..ഒടുവിൽ ഹെഡ്‌ മാഷ്‌ പറഞ്ഞു... " നിങ്ങള്‌ പോയ്ക്കോളു.. ഹാജിയാരെ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല... നിങ്ങളോന്നും കേട്ടിട്ടും ഇല്ല....കണ്ടിട്ടും ഇല്ല!"
"ഹേഡ്മാശ്‌ പറഞ്ഞതാ അതിന്റെ ശരി..!.. രണ്ട്‌ കൂട്ടരിക്കും നഷ്ടം ഇണ്ട്‌..!..ആരോടും ഞമ്മക്കൊരു ബിരോധോം ഇല്ല..പക്കേങ്കില്‌ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കളിച്ചീറ്റേ ..ഞമ്മ പോകൂ... "മാശ്ക്ക്‌ ഞാമ്പറഞ്ഞതിൽ ബിരോധം ഇണ്ടാങ്കീ പോറുത്തോളീ.."
"ന്നാ മാശേ ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ലാല.. പടച്ചോനേ.!!.. കേട്ടാ ബശീറെ....ചീത്ത ബിളിച്ചാ... എത്തറ ഹിമാറിന്റെയും കാലും കൈയ്യും നീ തച്ചു പൊളിച്ചോ..! ഞമ്മക്കൊരു ബെ ഷമ‍ൂം ല്ല! .... ഹേഡ്‌ മാശും അതാ പറേന്ന്......വാട ബശീറെ പോകാലാ..! പോക്കർ ഹാജി സ്കൂൾ വിട്ടിറങ്ങി..!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ