പേജുകള്‍‌

ബുധനാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 09, 2009

ബുദ്ധിമിഠായി!

ഏതോ കുത്തക മുതലാളീന്റെ
ബുദ്ധിയിലുദിച്ച്‌,
ബുദ്ധിമുട്ടി കണ്ടു പിടിച്ച ബുദ്ധിമിഠായി,
ബുദ്ധികൂട്ടാൻ അച്ഛനുമമ്മയും
കുട്ടനു കൊടുത്തത്‌ ബുദ്ധിമുട്ടായി,
മുട്ട്‌ തീർക്കാനച്ഛനുമമ്മയും
ഡോക്ടരെ കണ്ടതും
ബുദ്ധിമുട്ടായി,
ബുദ്ധിമുട്ടി ഡോക്ടർ കുറിച്ചതും
ബുദ്ധിമിഠായീ...
"എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിയെന്നച്ഛൻ!
ഇതെന്തൊരു ബുദ്ധിമിഠായിയെന്നമ്മ!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ