പേജുകള്‍‌

ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 28, 2011

ശകുനം

ശകുനമായത്‌,
അപശകുനം!
കാർക്കിച്ചു തുപ്പി,
തിരിഞ്ഞു നടന്നു!

അബദ്ധത്തിൽ
അന്നെടുത്ത ലോട്ടറി!
അടിച്ചത്‌ ഒരു കോടി!
കോടിപതി!

അപശകുനത്തെ
ശകുനമാക്കി,
ഓർത്തെടുക്കാതെ,
അയാൾ മുൻ നടന്നു!

കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയോൻ
ശകുനം!
അപശകുനം കൂനിക്കൂടി
വയറെരിഞ്ഞു ചത്തു!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ