പേജുകള്‍‌

ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 28, 2011

സ്മാർട്ട്നസ്സ്‌!


സുനാമി പിടിച്ചൊടുവിൽ
രക്ഷപ്പെട്ട മന്ത്രി സഭ!
ചെറു തുടർ ചലനങ്ങളിൽ
പിടിച്ചു നിന്ന്, രക്ഷപ്രാപിച്ച്‌!
മന്ത്രിയുള്ളപ്പോൾ തന്ത്രിയില്ല!
തന്ത്രിവന്നപ്പോൾ കണ്ട്രിയില്ല!
വീതം വെച്ചു തുലച്ചു!

തലപ്പത്ത്‌  ചരടുകെട്ടിയ,
ചോറും കൂറുമുള്ള,
മണമുള്ള വിദേശ സ്പ്രേയടിച്ച,
സ്വദേശികൾ!
ആരു പറഞ്ഞു വിദേശികൾ സ്മാർട്ടല്ലെന്ന്!

ആളുകൾക്ക്‌ മനസ്സിലായത്‌,
പകുതി പകുതി വീതം വെക്കണം!
എല്ലുമുറിയെ പണിയണം!
കഞ്ഞി തന്നാൽ കുടിക്കണം!
ഓണക്കോടി തന്നാൽ വാങ്ങണം!
ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ....?
ഹേയ്‌ അതുണ്ടാവില്ല.. മന്ത്രിയുള്ളതു വരെ!
അതു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയം!

തമ്പ്രാൻ വിളിക്കാർക്ക്‌ ഉപദേശം
"അല്ലേങ്കിലും ഈ ഭൂമി ആരെങ്കിലും,
കൊണ്ടു വന്നതാണോ?
ആർക്കെങ്കിലും എന്നെന്നും സ്വന്തമാണോ?"
"കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക്‌ കൃഷിഭൂമി വിറ്റാൽ ലാഭം!"

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ