പേജുകള്‍‌

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 03, 2011

നാളെ..!

കാണാ പാഠം പഠിച്ചിട്ടും,
അന്ധകാരം!

കുറ്റബോധം ചുമക്കാത്ത
കഴുതകൾ,
അമറിക്കരഞ്ഞ്‌,
ന്യായ പീഠത്തെ,
വെല്ലുവിളിക്കും!

"അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യണം സാർ
രോഗമല്ല കുറ്റം
രോഗിയാണ്‌!

പാത്തു പതുങ്ങി,
ചൂടുള്ള എച്ച്‌ ഐ വി വാങ്ങി,
ചൂടോടെ വിറ്റ രോഗി!

രോഗിക്ക്‌ പെൻഷൻ!
തുക നൽകാൻ
വോട്ട്‌ ബാങ്കുകാർ!
അതല്ലേ നീതി?"

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ